Skip to content

Međunarodni sajam – Zagorski gospodarski zbor od 12. do 14. rujna 2019. godine u Krapini

Kategorija: Sto posto zagorsko

Sto posto zagorsko 2014 u Rijeci

Posted in Sto posto zagorsko

Zagorska bajka na najpoPularnijoj riječkoj šetnici Manifestacijom “100% zagorsko”, izložbom poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te predstavljanjem tradicijskih obrta, seoskih gospodarstava, turističkih objekata i toplica, Krapinsko-zagorska županija promovira se kao poželjna…

loading