Skip to content

Međunarodni sajam – Zagorski gospodarski zbor od 12. do 14. rujna 2019. godine u Krapini

Dječji vrtić Hlapić u Slavonskom Brodu

Posted in Korijeni i krila

Tradicijskim drvenim igračkama, u sklopu projekta „Dajmo djeci korijene i krila“, kojeg provode Etnografski muzej i Radio Kaj, u četvrtak 12. prosinca 2013. darivani su najmlađi u Dječjem vrtiću Hlapić u Slavonskom Brodu.

O projektu Dajmo djeci korijene i krila govorila je Mirjana Drobina.

slavonskibrodravnateljica slavonskibroddjeca

loading