Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Posted in Vijesti

STUBIČKE TOPLICE – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je jučer, 2. travnja 2020. godine, kasno popodne  dobila informaciju kako je jedna naša djelatnica pozitivna na COVID-19. U suradnji sa epidemiološkom službom žurno smo poduzeli sve mjere zaštite osoblja i pacijenata te je u samoizolaciju stavljeno 17 sestara i 2 liječnika, bliskih kontakata navedene djelatnice. Budući da kod nekih postoji sumnja na razvijanje simptoma COVID-19, danas će se provesti testiranje kod 7 sestara i 1 liječnika. Rezultati se očekuju sutra.

Ističemo kako je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, kao mjeru predostrožnosti, na samom početku epidemije koronavirusa prestala sa ambulantnim radom sa vanjskim pacijentima te na minimum smanjila i rad u stacionaru te je u trenutku primitka pozitivnog nalaza radila sa oko 15% maksimalnog kapaciteta od 270 kreveta. Medicinske sestre su, sukladno bolničkim protokolima, sa preostalim pacijentima skrbile sa svom zaštitnom opremom. Obavljena je dezinfekcija naših prostora te ćemo, u dogovoru sa epidemiološkom službom, nastaviti sa redovnom skrbi o našim pacijentima. Izvijestit ćemo Vas o rezultatima testiranja, naglašava ravnatelj  Davor Gredičak, dr.med,spec.fizijatar

loading