Skip to content

Župan Radimir Čačić obišao radove u Općoj bolnici Varaždin

Posted in Vijesti

VARAŽDIN- Radove na izgradnji zgrade – objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije u krugu Opće bolnice Varaždin danas, 07. travnja 2021. godine, obišao je varaždinski župan Radimir Čačić sa suradnicima. Ovim projektom osigurat će se podizanje kvalitete zdravstvene njege i skrbi pacijenata te liječenje najsuvremenijim metodama što će utjecati na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije. – Opća bolnica Varaždin poznata je po tome da većinu poslova odrađuje kroz dnevne bolnice te tako prati svjetske trendove, rekao je ravnatelj Nenad Kudelić i naveo podatak kako se već sada putem dnevnih bolnica zbrinjava više od 50% pacijenata Opće bolnice Varaždin, odnosno oko 35 tisuća pacijenata mjesečno stoga su objekti u izgradnji dizajnirani za visoku frekvenciju te suvremeno i brzo zbrinjavanje bolesnika. – Ovo je samo dio ulaganja u Opću bolnicu Varaždin, naglasio je župan Radimir Čačić i podsjetio kako prije nepune četiri godine u bolnici nije bilo niti jednog gradilišta dok sada, uz obnovu zgrada i ovu zgradu koja je u izgradnji, predstoji izgradnja samog srca bolnice, odnosno centralnog operacijskog bloka vrijednog oko 405 milijuna kuna, a na jesen kreće i izgradnja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo u vrijednosti oko 25 milijuna kuna. S tim ulaganjima u građevinu, u najsuvremeniju opremu ali i u ljude, pri čemu valja podsjetiti na financiranje specijalizacije 130 liječnika sa 130 milijuna kuna, varaždinska Opća bolnica pozicionirat će se kao bolnica na najvišoj svjetskoj razini, naglasio je župan Čačić. Ovo ulaganje se financira bespovratnim EU novcem te novcem Varaždinske županije i Opće bolnice u sklopu dvaju EU projekata, a osim za izgradnju, sredstva su osigurana i za opremanje nove zgrade, pa je ukupno ulaganje vrijedno 75,1 milijuna kuna.

loading