Skip to content

Čakovečkim poljoprivrednicima Ugovori o zakupu državnog zemljišta

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Svečanost potpisivanja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, upriličena je u srijedu, 17. svibnja 2023. godine, u čakovečkoj Gradskoj vijećnici. Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca s gradonačelnicom Ljerkom Cividini potpisalo je sedam poljoprivrednika. – Ovo je prvo takvo potpisivanje nakon desetak godina, rekla je gradonačelnica Cividini i naglasila kako je riječ o pozitivnoj praksi kojom se stvara pozitivna atmosfera među poljoprivrednicima i sprječava da poljoprivredna zemljišta budu neiskorištena te je poljoprivrednicima- zakupcima poželjela uspješan rad i dobar urod.

Potpisivanju Ugovora prethodio je veliki i opsežan posao koji je odradila Gradska uprava. Predmet zakupa, na rok od 25 godina, odnosio se na 69 katastarskih čestica na površini od 24,78 ha koje se nalaze na području katastarskih općina Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mihovljan, Savska Ves, Štefanec, Totovec i Žiškovec. Na rok od 5 godina zakupa na raspolaganju je bilo 34 katastarskih čestica na površini 9,29 ha u Čakovcu, Gornjem Pustakovcu, Krištanovcu, Kuršancu, Štefancu, Totovcu i Mačkovcu, pojasnila je gradonačelnica Civdini i dodala kako se na natječaj javilo 12 ponuditelja.

U postupku je donošenje Izmjena i dopune Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sklopu kojeg će dio zemljišta biti vraćen Franjevačkom samostanu, a za preostalih oko 19 posto parcela uslijedit će novi natječaj o zakupu, najavila je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.

loading