Skip to content

Asistente za 54-ero vrtićke djece s teškoćama u razvoju osigurava Međimurska županija

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Ugovor za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Međimurske županije potpisao je s predsjednicom Saveza udruga „Prvi korak“ Petrom Kovačić župan Međimurske županije Matija Posavec. Međimurska županija jedina je županija u RH koja, osim za učenike osnovnih i srednjih škola, osigurava asistente djeci vrtićkog uzrasta te su osigurana financijska sredstva namijenjena financiranju 50 posto iznosa plaće 37 asistenata koji rade s 54 djece s teškoćama u predškolskim ustanovama dok ostatak sufinanciranju jedinice lokalne samouprave. Ovaj se projekt provodi od listopada 2015. godine. Savez udruga za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije “Prvi korak” okuplja četiri udruge – Međimursku udrugu za ranu intervenciju „MURID“, Udrugu slijepih Međimurske županije, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije te Udrugu za autizam „Pogled“.

loading