Skip to content

Blok-19 pilot projekt obnove Zagreba

Posted in Vijesti

ZAGREB – Blok-19 je pilot projekt Grada Zagreba koji bi trebao služiti kao primjer obnove Donjeg i Gornjeg grada te Kaptola. Riječ je o bloku zgrada koji omeđuju ulice Dalmatinska, Frankopanska, Ilica i Medulićeva. „Radi se o cjelovitoj obnovi koja unutar bloka stvara nove vrijednosti. Tako se u perspektivi unutar Bloka-19 priprema izgradnja Džamonjinog muzeja, otvaranje prostora, komunikacija, zelenilo, novi sadržaji, odnosno sve ono što čini urbano tkivo grada Zagreba“, rekla je na Konferenciji o potresnom inženjerstvu u utorak, 23. ožujka 2021.godine Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika. Blok-19 je jedan od 160 donjogradskih blokova, a za pilot projekt je upravo on odabran kao simbolika jer se potres dogodio u jeku pandemije COVID-a 19.

loading