Skip to content

Čakovečki vijećnici o sufinanciranju produženog boravka u školama i obrazovnih materijala za osnovnoškolce

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, zatim o sufinanciranju produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. te drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola donijeli su članovi Gradskog vijeća Grada Čakovca na 10. sjednici Gradskog vijeća u petak, 24. lipnja 2022. godine. Prije sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini predstavila je ove odluke na konferenciji za medije. – U Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca uvrštavaju se mjesta u nove dvije jasličke skupine. Kao što smo najavili, to je u Slemenicama, gdje su u tijeku radovi i gdje je vanjsko uređenje prijavljeno na fondove EU, a sve bi trebalo biti gotovo do 1. studenog 2022. godine. Za roditelje je isto tako iznimno važno da povećavamo broj upisa u privatne vrtiće, što je po novim izračunima, 350 mališana. S obzirom na to da još uvijek, na žalost, nemamo dovoljno mjesta u javnim vrtićima, pojedina djeca bit će upisana u privatne vrtiće, pojasnila je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini te dodala kako se dogovara s ravnateljima javnih i privatnih vrtića o objedinjenoj ekonomskoj cijeni, kako bi se došlo do jedinstvene ekonomske cijene u svim vrtićima bez obzira na oblik vlasništva i kako bi roditelji plaćali jedinstvenu cijenu. Što se tiče sufinanciranja produženog dnevnog boravka, Grad će ovu mjeru i dalje sufinancirati s 50% iznosa. Kako bi se roditeljima olakšao početak nove školske godine koja uvijek iziskuje velika materijalna sredstva, Grad Čakovec osigurao je i sredstva za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica, likovnih mapa te pribora za tehničku kulturu. Roditelji učenika od 1. do 3. razreda ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 200 kuna, 4. razreda 300, a roditeljima učenika od 5. do 8. razreda sufinancirat će se nabavka radnih materijala u iznosu od 400 kuna. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca u petak, 24. lipnja 2022. godine obilježila je prva točka dnevnog reda, koja se odnosila na razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Darka Zvera. Njegovu smjenu izglasala je većina prisutnih vijećnika na sjednici, a do izbora novog predsjednika, dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca preuzeo je dosadašnji potpredsjednik Josip Varga.

loading