Skip to content

Čakovečko Gradsko vijeće o polugodišnjem izvršenju proračuna

Posted in Vijesti

NOVO SELO ROK – Sa 16 glasova za, jednim suzdržanim i bez rasprave, usvojen je Izvještaj o izvršenju proračuna grada Čakovca za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Osim aktualnog sata, bila je to i jedina točka dnevnog reda u srijedu, 15. rujna 2021. godine, održane sjednice Gradskog vijeća Čakovca. Ukupno gledajući prihodi i primici iznose više od 128 milijuna kuna. Zahvaljujući pozitivnom poslovanju korisnika proračuna od 2,6 milijuna kuna, pokriven je dio manjka iz prošle godine u visini od 9,5 milijuna kuna pa je manjak sada 6,65 milijuna kuna. Pozitivna kretanja vidljiva su po skupinama pa su prihodi od poslovanja izvršeni u visini 106 milijuna kuna, odnosno na 46% planiranog iznosa, prihodi od poreza ostvareni su sa 65,45%, a u odnosu na prošlu godinu znatno su povećani prihodi od prodaje koji s 7,4 milijuna čine 30% planiranog iznosa. Financijsko poslovanje daleko je od plana koji je ostvaren tek u jednoj trećini i s minusom od 10 milijuna kuna, naglasila je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini. Ono što sada slijedi jest donošenje rebalansa proračuna kako bi se uravnotežile prihodovna i rashodovna strana proračuna, u skladu s realnim mogućnostima, dodala je Cividini i naglasil, kako unatoč tome u pitanje neće doći realizacija projekta otvorenih Gradskih bazena, za koje je Grad i kreditno zadužen, a ni ranije planirana sanacija prometnica.

loading