Skip to content

Centar znanja Međimurske županije dobiva fotonaponske elektrane

Posted in Vijesti

ČAKOVEC- Predstavljanje projekta „Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgrade Centra znanja Međimurske županije“ održano je u danas, 24. ožujka 2021. godine, u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Čakovec. Projekt su predstavili župan Međimurske županije Matija Posavec i direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić. Radi se o još jednom iskoraku kojim se ulaže u napredak i tehnološki razvoj Centra znanja Međimurske županije, a podrazumijeva korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno izgradnju triju fotonaponskih elektrana u zgradama TICM 1, TICM 2 te na Upravnoj zgradi gdje sjedište imaju Međimurska energetska agencija, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije- REDEA, MIN te Obiteljski centar Međimurske županije, ali i druga ulaganja. Spomenute elektrane ostvarivat će proizvodnju, na godišnjoj razini, od oko 70.000 kw sati električne energije čime će pokrivati oko 1/4 potrošnje u jednoj zgradi, 1/3 u drugoj zgradi, a na upravnoj zgradi proizvodnja će pokrivati 90% potrošnje električne energije. Ovo je prostor kojem gravitira oko 1000 ljudi što nam je motivacija za nastavak obnove postojećih zgrada i širenje kapaciteta, rekao je župan Matija Posavec i naglasio kako i ovim projektom Međimurska županija želi biti predvodnik u Hrvatskoj te pokazati da, u skladu sa svim europskim direktivama, javne institucije mogu funkcionirati na obnovljivim izvorima energije te koristiti inovativna znanja što doprinosi zaštiti okoliša.
Ukupna vrijednost projekta je 1,25 milijuna kuna, a s 40% bit će sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

loading