Skip to content

Dodijeljene bespovratne turističke potpore Međimurske županije

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Adrenalinski parkovi, programi raftinga starim tokom rijeke Drave, kušaonice te obogaćivanje smještajne ponude, samo su neki od projekata koji će biti sufinancirani bespovratnim potporama u turizmu Međimurske županije. Radi se o natječaju koji se, s ciljem obogaćivanja turističke ponude Međimurske županije, provodi već 11. godinu i za koji vlada veliki interes. Ove godine pristiglo je 30 prijava, a za sufinanciranje je odobreno 18 projekata, kojima je dodijeljeno 400 tisuća kuna. Županijske potpore imaju multiplikativnu vrijednost i međimurskom turizmu donose više noćenja, više smještajnih kapaciteta, atraktivnost ponude i manifestacija, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec. – U sinergiji s našim ulaganjima u nekoliko interpretacijskih centara, jačanje kvalitete i broja manifestacija, a sljedeće godine i snažniji naglasak na zaštiti i plasmanu autohtonih proizvoda, potvrđujemo jasno usmjerenje prema održivom turizmu, dodao je Posavec.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska
loading