Skip to content

Energetska obnova OŠ Marija Bistrica

Posted in Vijesti

MARIJA BISTRICA – Ciklus energetskih obnova škola na području Krapinsko-zagorske županije nastavit će se sa Osnovnom školom Marija Bistrica, rečeno je na sastanku župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara, predsjednice Županijske skupštine Vlaste Hubicki, načelnika Općine Marija Bistrica Josipa Miličkog i ravnatelja Osnovne škole Marija Bistrica Dominika Karajića. Županija je financirala projektnu dokumentaciju koju je izradila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, što će biti osnova za prijavu na očekivani natječaj iz europskih fondova. Predviđena je izrada fasade sa toplinskom izolacijom vanjskih zidova, obnova kompletnog krova škole i sportske dvorane, rekonstrukcija kotlovnice i rasvjete, promjena vanjske stolarije, sanacija svih oštećenih dijelova građevine te uvođenje modernog sustava ventilacije sa rekuperacijom. Budući da su troškovi energetske obnove Osnovne škole Marije Bistrice procijenjeni na iznos veći od 10 milijuna kuna, ovo će biti najveća energetska obnova škole na području Krapinsko-zagorske županije. Osnovnu školu Marija Bistrica pohađa 406 učenika, od čega je 347 učenika u matičnoj školi u Mariji Bistrici.

loading