Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Energetska obnova OŠ Podturen

Posted in Vijesti

PODTUREN – Završna konferencija projekta energetska obnova Osnovne škole Podturen održana je danas, 22. svibnje 2020. godine. Projekt energetske obnove škole obuhvatio je niz tehničkih, građevinskih i strojarskih radova, a izgradnjom platforme omogućen je i pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Nakon provedbe energetske obnove zgrada škole prešla je iz energetskog razreda C u razred B sa 69% ušteda toplinske energije, istaknuo je direktor MENEA-e  Alen Višnjić. Projekt obnove škole u Podturnu, vrijedan 3,2 milijuna kuna, sa 60% iznosa financiran je bespovratnim sredstvima iz EU fondova, 23 % sredstava osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU  te preostalih 17%  Međimurska županija. Osnovnu školu Podturen pohađa ukupno 324 učenika u matičnoj i 3 područne škole, a već dugi niz godina afirmirana je kao škola koja se zalaže za zdravlje uvođenjem zdrave i domaće prehrane, poticanjem brojnim sportskih aktivnosti i uključivanjem u projekte, ponosno je naglasila ravnateljica Osnovne škole Podturen Marijana Cerovec. Obnova Osnovne škole Podturen dio je brojnih ulaganja u kvalitetnije obrazovanje u Međimurju te je dio drugog ciklusa obnova kojim se želi potaknuti učenike da postižu još veće rezultate i uspjehe, zaključio je župan Međimurske županije Matija Posavec.

 

loading