Skip to content

Fran-Luka Kosmat predsjednik Vijeća učenika Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti

KRAPINA – Fran-Luka Kosmat, učenik 4. razreda Srednje škole Pregrada izabran je za predsjednika Vijeća učenika Krapinsko-zagorske županije, a za potpredsjednika Niko Kovačec, učenik 2. razreda Srednje Škole Krapina dok će dužnost tajnice obnašati Sara Puljek, učenica 2. razreda Srednje škole Zabok. Konstituirajuća sjednica novog saziva Vijeća učenika Krapinsko-zagorske županije održana je u Srednjoj školi Krapina, a sudjelovalo je 35 od 42 predstavnika osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije. Izabrani predsjednik Fran-Luka Kosmat ujedno je i izabrani predstavnik Vijeća učenika Krapinsko-zagorske županije u Nacionalnom vijeću učenika RH. Mandat članovima Vijeća učenika traje dvije godine.

loading