Skip to content

Uspješnih 20 godina rada GKP PRE-KOM

Posted in Vijesti

PRELOG – Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM obilježilo je, prigodnom svečanošću, u ponedjeljak, 07. ožujka 2022. godine, 20 godina rada. Poduzeće je osnovao Grad Prelog 2002. godine, a danas svoju djelatnost obavlja na području 14 jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Kako je istaknuto na obilježavanju, jedinice lokalne samouprave, zahvaljujući ovom poduzeću, posljednjih su godina trostruko povećale postotak odvojenog prikupljanja otpada i danas postižu gotovo 70% prikupljanja, a smanjena je i količina proizvedenog miješanog otpada, ispod 100 kilograma po stanovniku. PRE-KOM je primjer dobre prakse u Hrvatskoj, a tome u prilog idu i podaci kako je poduzeće prošle godine imalo 22,5 milijuna kuna prihoda, uspješno realizirana tri EU projekta, sakupljenih više od 10 tisuća tona otpada te je izgrađeno reciklažno dvorište za građevinski otpad. Planovi postoje i za ovu godinu, poput širenja djelatnosti na općine Jalžabet i Pribislavec te nabavljanja novih strojeva i vozila. Svečanom obilježavanju, uz domaćina direktora Sinišu Radikovića, prisustvovali su brojni gosti, među kojima su bili i župan Međimurske županije Matija Posavec te gradonačelnik Preloga i zastupnik u Hrvatskom saboru Ljubomir Kolarek.

loading