Skip to content

Godišnja konferencija REDEA-e s naglaskom na održivost poljoprivredne proizvodnje

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Tradicionalnu godišnju konferenciju, koja je ove godine usmjerena na sektor poljoprivrede koji je jedan od najvažnijih pokretača razvoja ruralnih područja, u petak, 09. prosinca 2022. godine, organizirala je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u suradnji s Međimurskom županijom. Teme konferencije bile su vezane uz aktualne globalne poremećaje, a koji se odražavaju na poljoprivredno-prehrambeni sektor, na koji način nacionalni i regionalni strateški dokumenti uređuju razvojne prioritete te kakav će biti njihov utjecaju na razvoj Međimurja kroz trenutne i buduće natječaje EU. Međimurje je i tu primjer dobre prakse budući da je model kratkog opskrbnog lanca zaživio još prije četiri godine kada je organizirana Zadruga Međimurski štacun. To su lokalni proizvođači koji su se udružili i prodaju neposredno svoje namirnice, rekla je Maša Tomašić iz REDEA-e.

Ministarstvo poljoprivrede podržava organizaciju ovakvih konferencija jer doprinose kvalitetnijoj provedbi strateškog plana od 1. siječnja 2023. godine u kojem će za cjelokupni ruralni razvoj Hrvatske biti na raspolaganju više od tri milijarde i 800 milijuna eura, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. Prema Majdakovim riječima, naglasak će biti na samodostatnosti u proizvodnji hrane, proizvodnji zdravstveno ispravne i sigurne hrane, odnosno održivoj poljoprivredi i  proizvodnji temeljenoj na 38 zaštićenih lokalnih proizvoda europskim oznakama kvalitete po čemu je Hrvatska sedma u Europskoj uniji. Također, treba pristupiti specijalizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, digitalizaciji i inovativnim procesima kako bi u  budućnosti imali pametnu poljoprivredu, dodao je Majdak.

Za Međimursku županiju poljoprivreda je od posebnog značaja, rekao je župan Matija Posavec i podsjetio kako Međimurje u ovom trenutku ima  4.800 poljoprivrednih proizvođača koji obrađuju oko 30 tisuća hektara.  Međimurje je vodeće u Hrvatskoj u proizvodnji jabuka, krumpira i kozjeg mlijeka. Sve to, nizom mjera, podupire Županija, rekao je župan Posavec i podsjetio kako je ove godine 400-tinjak poljoprivrednih proizvođača dobilo dva milijuna kuna županijskih potpora, sufinanciraju se projekti kontrole plodnosti tla, županijske marke vina te podržava ekološka proizvodnja. U budućnosti težimo izgradnji Regionalnoj distributivnog centra za voće i povrće, budući da imamo potencijal za godišnju proizvodnju 28 tisuća tona voća i povrća, rekao je župan Posavec. Ujedno je uputio apel svim ravnateljima škola da se školska prehrana, koja će od iduće godine biti besplatna u osnovnim školama, temelji na domaćim proizvodima kako bi se učenici što kvalitetnije hranili.

loading