Skip to content

Grad Čakovec ušao u najveći europski projekt rada s mladima

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – U najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level ušao je, uz 16 hrvatskih gradova, i Grad Čakovec. Uz financijsku potporu Erasmus+ programa, projekt provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije koja će pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima, te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Cilj projekta je podići kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini, predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

loading