Skip to content

Grad Krapina nastavlja sa sufinanciranjem odvoza otpada i zbrinjavanja pelena

Posted in Vijesti

KRAPINA – Odvoz otpada i troškove zbrinjavanja pelena u 2023. godini, nastavlja sufinancirati Grad Krapina. Stanovnicima će Grad pomoći pri odvozu otpada, uz uvjet prijavljenog prebivališta na području Krapine te korištenja spremnika od 80 litara za miješani komunalni otpad. Pravo ostvaruju samačka domaćinstva s primanjima do 200 eura i samačka domaćinstva s primanjima od 200 do 275 eura. Pravo na sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja pelena imaju roditelji za djecu do treće godine života i osobe koje iz zdravstvenih razloga koriste pelene na način da im se odobrava korištenje dvije vreće za skupljanje pelena mjesečno. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović naglašava kako će Gradska uprava uvijek izlaziti u susret svojim stanovnicima kako bi im olakšali svakodnevicu, a ovo je jedna u nizu takvih mjera koja će, prema riječima gradonačelnika Gregurovića, uvijek naći svoje mjesto u gradskom proračunu.

loading