Skip to content

Svečani koncert kajkavskih popevki U ozračju KAJ-a, 2. lipnja 2022. u HNK u Osijeku zajedno pripremaju Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Radio Kaj

Turizam bez granica na Radiju Kaj – iz Hrvatskog zagorja i Međimurja

Grad Zagreb uvodi nove cijene odvoza otpada

Posted in Vijesti

ZAGREB – Nove cijene odvoza otpada uvodi Grad Zagreb. Prema prijedlogu nove gradske vlasti, cijena će se formirati u dva dijela: fiksni i varijabilni. Fiksni dio iznosit će 45 kuna, a varijabilna cijena ovisit će o samim korisnicima usluge. Tako će građani sami kupovati vrećice u trgovinama koje će morati odlagati u spremnike. Vrećica od 20 litara koštat će četiri kune. Novost je uklanjanje spremnika za otpad s javnih površina, a od 1. srpnja kada mjera stupa na snagu svi spremnici će morati biti pod ključem. Odluka o gospodarenju komunalnim otpadom je u javnom savjetovanju idućih 30 dana.

loading