Skip to content

Grad Zaprešić povećao subvencije za novorođenčad

Posted in Vijesti

ZAPREŠIĆ – Subvenciju za novorođenčad od 1. siječnja 2023. godine povećao je Grad Zaprešić. Subvencija sada iznosi 350 eura za prvo dijete, što je 18 eura više u odnosu na prošlogodišnji iznos. Za drugo dijete iznosi 700 eura što je 36 eura više, dok za treće i svako sljedeće dijete iznosi 1.400 eura, a što je za 72 eura više u odnosu na 2022. godinu. Detaljne informacije o subvencijama, kao i obrazac, mogu se naći na mrežnoj stranici Grada Zaprešića. Inače, u 2022. godini Grad Zaprešić je isplatio 227 subvencija za novorođenčad, što je za 22 subvencije više nego 2021. godine, te u odnosu na 2020. godinu 42 subvencije više. Od lanjskih 227 subvencija, 108 subvencija je bilo za prvo dijete u obitelji, 87 za drugo, 21 za treće dijete, za četvrto osam, za peto jedna, a dvije su za sedmo dijete u obitelji. Uz to, cijena vrtića čiji je osnivač Grad za roditelje nije se mijenjala, a povećane su subvencije Grada za djecu polaznike vrtića drugih osnivača i za usluge čuvanja djeteta koje pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilje. Grad to subvencionira u iznosu od 190 eura za prvo, 205 eura za drugo te 285 eura za treće dijete.

loading