Skip to content

Gradonačelnica Cividini u obilasku čakovečkih mjesnih odbora

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – S obilaskom mjesnih odbora, kako bi se razgovaralo o konkretnim temama s predsjednicima i članovima odbora, krenula je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini. U Žiškovcu je glavna tema bila pokrenut projekt rekonstrukcije prometnice, mogućnost adaptacije vatrogasnog spremišta, sanacije ograde kod dječjeg igrališta, nova faza sanacije kod SD Žiškovec, stvaranje prostora za KUD-ove i prenamjena prostora lugarnice. Isto tako, školi u Žiškovcu potrebna je obnova, a gradonačelnica Ljerka Cividini rekla je kako se čekaju novi pedagoški standardi i nakon toga će se dogovoriti detalji. U Novom Selu Rok razgovaralo se o sanaciji ceste od groblja u Mihovljanu do Novog Sela Rok, mogućnostima jednosmjenske nastave i uvođenja dnevnog boravka te optici dok su u Krištanovcu teme bile obnova fasade na zgradi Područne škole, sanacija Društvenog doma te sanacija prometnice, funkcioniranje udruga i rad nogometnih klubova.

loading