Skip to content

Gradski vrtovi – nove parcele

Posted in Gradski vrtovi

Grad Zagreb je raspisao javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima u svrhu proizvodnje hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Od 32 vrtne parcele, površine 50 metara četvornih, na području Gradske četvrti Podsused – Vrapče nalazi se 20, deset je na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, a dvije na području Gradske četvrti Sesvete. Parcele se daju na korištenje 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

loading