Skip to content

Gradsko vijeće Krapine o novim cijenama zbrinjavanja otpada

Posted in Vijesti

KRAPINA – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine prihvaćena je većinom glasova na sjednici Gradskog vijeća Krapine u utorak, 22. veljače 2022. godine. Odlukom je utvrđeno da se biootpad prikuplja najmanje jednom tjedno, miješani komunalni otpad najmanje jednom u dva tjedna, a otpadni papir, karton i otpadna plastika najmanje jednom mjesečno. Cijena obavezne minimalne javne usluge za obje kategorije – kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo, iznosi 72 kune mjesečno, bez PDV-a, dok će se uskoro utvrditi i visina varijabilnog dijela cijene. Gradonačelnik Zoran Gregurović naglasio je da je zakonodavac propisao dvije kategorije, kućanstvo i nekućanstvo, te da se fiksni dio cijene određuje po nekretnini. – Smatram da to nije pravedno, jer će isti fiksni dio cijene plaćati svi, i mali obrt i velika tvrtka, i kućanstvo sa šest osoba i samačko domaćinstvo, ističe Gregurović.

loading