Skip to content

Gradsko vijeće Varaždina donijelo odluku o pomoći stradalima u potresu

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Gradsko vijeća Varaždina održalo je  31. prosinca 2020. sjednicu na kojoj je potvrđen proračun za slijedeću godinu, a donijeta je i odluka o financijskoj pomoći stradalima u potresu. Jednoglasno je podržana odluka da se iz tekuće pričuve izdvoji 150 tisuća kuna za pomoć nastradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije. Također svi vijećnici s kandidacijske liste grupe birača Ivana Čehoka, kandidacijske liste grupe birača Vlade Sevšeka te vijećnici HDZ-a, odlučili su se odreći svojih vijećničkih naknada u korist pomoći nastradalima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zbog  poštovanja procedure i nomotehničkih ispravaka, vijećnici su ponovo jednoglasno podržali proračun Grada Varaždina. U njemu je izostavljen amandman koji se odnosi na radove na drugoj osnovnoj školi koji će, prema riječima izvođača,  biti završeni na vrijeme pa ranije predložene izmjene nisu nužne za nesmetan nastavak završetka projekta energetske obnove škole.

loading