Skip to content

Hrvatski župani o „vrućoj“ jeseni na sjednici Izvršnog odbora u Varaždinu

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Uvođenje eura, decentralizacija državne imovine, centri kompetencija, ali i višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja samo su neke od tema o kojima su raspravljali hrvatski župani na 63. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održanoj u srijedu, 24. kolovoza 2022. godine, u Varaždinu. Uz župane, sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a  otvorene su teme poput nastavka korona krize, rasta cijene energenata, ali i boljeg gospodarenja državnom imovinom. Naime, brojne se županije suočavaju s enormnim porastom cijena energenata, a jedna od mogućnosti ostvarivanja ušteda je i odvijanje online nastave što se u proteklom razdoblju pokazalo kao dobro rješenje, rekao je predsjednik  Hrvatske zajednice županija, župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić. – Međimurska županija još uvijek nije suočena s rastom cijena plina budući da su 2020. godine objedinjene sve javne ustanove te je provedena javna nabava slijedom koje dobavljač jamči cijenu isporuke za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog na četiri godine, rekao je župan Matija Posavec, napomenuvši kako je nepoznanica cijena električne energije, a taj problem će se rješavati po ispostavi računa. I Varaždinska županija prilično mirno dočekuje jesen. – Unatoč rastu cijena, osigurane su dovoljne količine energenata što je najvažnije, naglasio je domaćin sastanka, varaždinski župan Anđelko Stričak. Župan Krapinsko zagorske županije Željko Kolar, dotaknuo se problema, iz kako je rekao „rubrike vjerovali ili ne“. Naime, poznata je činjenica kako u Uredu državne imovine stoji 4.500 neriješenih predmeta te bi za njihovo rješavanje, aktualnim tempom, trebalo oko 130 godina. Predložio je da Državna geodetska uprava, u roku od dva mjeseca, izradi Registar državnih nekretnina, te da se iz njega izdvoji imovina od interesa za RH, kojom bi upravljala Vlada, a ostala imovina da se da na upravljanje županijama. – Na taj način imovinu bi stavili u funkciju, lakše bi došli do potencijalnih investitora, imali mogućnost prijave projekata za europska sredstva, zaposlili ljude, a čime bi se omogućio rast BDP Republike Hrvatske za oko 2 posto, naglasio je župan Željko Kolar. Župani su istaknuli i problem limita od 20 posto, koliko izvorni proračun županija smije biti usmjeren za plaće zaposlenika. Problem je došao do izražaja po spajanju Ureda državne uprave sa županijama, složili su se župani pa će se o toj temi razgovarati na sastanku u Ministarstvu financija već sljedeći tjedan. Sa svim zaključcima 63. sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija bit će upoznati nadležni ministri te predsjednik Vlade Andrej Plenković.

loading