Skip to content

Hrvoje Debeljak, novi predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti

ZABOK – Hrvoje Debeljak iz Huma na Sutli jednoglasno je izabran za predsjednika Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije na desetoj sjednici Savjeta održanoj u petak, 17. ožujka 2023. godine, u Zaboku. – Htio bih da s radom nastavimo u dosadašnjem smjeru, koji je pokazao da smo zaista dobra ekipa i da ovaj savjet ima ogroman potencijal, rekao je nakon izbora Debeljak te potom iznio niz ideja za provođenje aktivnosti u narednom razdoblju. Na sjednici je bila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je novom predsjedniku čestitala na izboru te izrazila uvjerenje da će Županijski savjet mladih i u narednom razdoblju nastaviti sa svojim odličnim radom. U sklopu svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade.

loading