Skip to content

Intenzivno se radi na projektu Regionalni vodoopskrbi sustav istočnog dijela Zagrebačke županije

Posted in Vijesti

DUGO SELO – Na području Zagrebačke županije u tijeku su 883 milijuna kuna vrijedni radovi u sklopu EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ od čega je iznos europskih sredstava 483 milijuna, a preostalo je novac resornog Ministarstva i Hrvatskih voda te županijske Vodoopskrbe i odvodnje.  Radove u sklopu projekta na vodoopskrbnom području Dugo Selo u Bjelovarskoj ulici ovog ponedjeljka, 26. travnja obišao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Vrijednost ovih radova je gotovo 100 milijuna kuna, a rekonstruira  se 50 km vodovodne mreže te se grade dvije crpne stanice i obavlja 903 nova priključka. – Ovime će Dugoselčani dobiti novu kvalitetnu vodovodnu mrežu, na kojoj će se gubitak vode sa sadašnjih 40 smanjiti na manje od 20% – rekao je župan Kožić ističući kako se ovim velikim projektom do 2023. godine rješava pitanje vodoopskrbe cijelog istočnog područja županije.  Nakon obilaska radova župan Kožić ispred dugoselskog Doma zdravlja uručit će ključeve automobila novom liječniku. Naime, ginekološka ambulanata u ispostavi Doma zdravlja u Dugom Selu konačno ima svog liječnika koji će dobiti novi automobil, u sklopu atraktivnog paketa kojeg je Zagrebačka županija osigurala s ciljem popunjavanja deficitarnih radnih mjesta u ispostavama doma zdravlja u Dugom Selu, Samoboru, Ivanić-Gradu i Vrbovcu.

loading