Skip to content

Izglasan proračun Grada Koprivnice za 2023. godinu u iznosu od 33,2 milijuna eura

Posted in Vijesti

KOPRIVNICA – Proračun za 2023. godinu u visini od 33,2 milijuna eura izglasan je većinom glasova na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Donesena je i projekcija proračuna za 2024. godinu u visini od 32,9 milijuna eura te za 2025. godinu u iznosu od 31,4 milijuna eura. Kako je istaknuo gradonačelnik Mišel Jakšić, novi proračun nosi nove projekte koji će dodatno doprinijeti kvaliteti života u gradu, ali i čuva socijalnu dimenziju zaštite prava svih građana. Naknada za opremu djeteta povećava se s trenutnih 265 eura, na 300 eura. Također, studentska stipendija povećava se za nešto više od 10 posto te će umjesto dosadašnjih 73 eura iznositi 80 eura, dok će stipendija za studiranje u inozemstvu iznositi 145 eura, a za studiranje deficitarnih zanimanja 120 eura. Povećana je i stipendija za studente s invaliditetom i to na 120 eura za studiranje u Hrvatskoj, a na 240 eura za studiranje u inozemstvu. Između ostalih donesena je i odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Koprivnica.

loading