Skip to content

Javna tribina u sklopu finalne faze rada na Programu cjelovite obnove Grada Zagreba

Posted in Vijesti

ZAGREB – Javna tribina o stručnim studijama koje se izrađuju u sklopu finalne faze rada na Programu cjelovite obnove zaštićene povijesne urbane cjeline Grada Zagreba održana je u organizaciji zagrebačkog Zavoda za prostorno uređenje. Program se izrađuje u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko–zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko–moslavačke županije i Karlovačke županije, a obuhvaća 168 donjogradskih blokova i 36 insula Gornjega grada i Kaptola, što je sveukupno obuhvat od više od 400 hektara. Na tribini su predstavljene studije, usmjerene na prostor Gornjeg grada i Kaptola te studije kojima su sagledavane dodatne sveobuhvatne teme urbane obnove povijesnog središta Zagreba.

loading