Skip to content

Javne tribine o planiranu proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu

Posted in Vijesti

ZAPREŠIĆ – Javna tribina o zajedničkom planiranju Proračuna za 2024. godinu, prva u nizu, održana je u organizaciji Grada Zaprešića. Ovime Grad nastavlja uključivati građane u proces donošenja odluka i planiranje Gradskog proračuna, a tribine će se još održati u ponedjeljak, 8. svibnja 2023. godine, u Društvenom domu Ivanec te u srijedu, 10. svibnja 2023. godine, u Društvenom domu Kupljenovo. Iznos predviđen za projekte i radove koje će predlagati građani iznosi 250 tisuća eura, a prijave se primaju do 2. lipnja 2023. godine. Nakon toga, uslijedit će evaluacija prijedloga, o kojima će se odlučivati glasanje na idućim tribinama početkom rujna. – Odlučili smo se pridružiti jedinicama lokalne samouprave koje će jedan dio projekata financirati temeljem prijedloga građana. 250 tisuća eura će biti na raspolaganju građanima da predlože projekte koje ćemo u sljedećoj fazi razmotriti, a onda i prezentirati one projekte koji su prihvatljivi, dok ćemo za one koji to nisu objasniti i obrazložiti zašto nisu, rekao je zamjenik gradonačelnika Zaprešića Alan Labus zadovoljan zbog direktne demokracije, iako su građani i prije mogli davati svoje prijedloge putem mjesnih odbora i gradskih četvrti.

loading