Skip to content

Javni poziv za dodjelu nagrade za volontiranje u Međimurskoj županiji

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2023. godini, koja se odnosi na volontere te volonterske organizacije koji su pridonijeli podizanju kvalitete života, objavila je Međimurska županija. Nagrada, uz diplomu, podrazumijeva po 450 eura za izabranog volontera i organizaciju. Kandidate mogu prijaviti udruge, institucije ili poduzeća, pravne, ali i fizičke osobe koji se susreću s volonterima čiji predan rad pridonosi boljitku korisnika volonterskog angažmana na dobrobit cijele zajednice. Pri kandidaturi organizacije, neprofitna volonterska asocijacija može nominirati i vlastiti volonterski program. I u ovoj godini nagrada će se dodijeliti jednom volonteru, odnosno volonterki te jednoj volonterskoj organizaciji, a prijave se dostavljaju na adresu Međimurske županije najkasnije do 15. prosinca 2023. godine. U kategoriji volontera kriteriji podrazumijevaju da kandidatkinja ili kandidat imaju navršenih 15 godina života i više, da su volontirali u organizacijama definiranima Zakonom o volonterstvu te u drugim neprofitnim pravnim osobama, državnim tijelima, te tijelima lokalne samouprave, sa sjedištem u Međimurskoj županiji, što vrijedi i za organizacije koje se kandidiraju. Za organizacije je važno da iz njihova osnivačkog akta proizlazi da nisu osnovani s ciljem ostvarivanja dobiti.

loading