Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Jednokratna pomoć građanima Čakovca pogođenim posljedicama koronavirusa

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanje pandemije bolesti COVID 19, očekuje se na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca koju je za četvrtak, 7. svibnja 2020. godine, zakazao predsjednik vijeća Jurica Horvat. Naime, prema Odluci korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć mogu biti samci ili kućanstva s prebivalištem n području Grada Čakovca koji su uslijed epidemije ostali bez vlastitih primanja s osnova radnog odnosa i nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. O iznosu svake dodijeljene potpore odlučivat će gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač. Na dnevnom redu sjednice je i usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu te donošenje odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu, a donijet će se i odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca. Sjednica će se, sukladno Uputi Ministarstva uprave, održati izjašnjavanjem vijećnika elektroničkim putem u vremenu od 12,00 do 14,00 sati.

loading