Skip to content

Još jača suradnja između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Sporazum o suradnji između Učiteljskog fakulteta u Čakovcu i Grada Čakovca u ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine potpisali su dekan Učiteljskog fakulteta u Zagrebu Siniša Opić i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini, uz prisustvo prodekanice fakulteta u Čakovcu Blaženke Filipan – Žignić. Sporazum je preduvjet potpisivanju prvog od nekoliko ugovora koji će se odnositi na dogradnju i rekonstrukciju postojeće dvorane Učiteljskog fakulteta. Planirana je i revitalizacija parkovne površine, uz samu zgradu fakulteta, koja je sada u obnovi, a u skorije vrijeme osnovao bi se dječji vrtić koji bi, uz svoju redovnu funkciju, služio i kao praktikum budućim odgajateljima. Svjesni smo tradicije i doprinosa Učiteljskog fakulteta za razvoj Čakovca i zato je ovo veliki događaj za Grad, rekla je gradonačelnica Ljerka Cividini. – Drago mi je da ovim sporazumom dajemo doprinos ulaganjima u kvalitetu obrazovanja, ali i ostvarenju potreba za sportom i rekreacijom naših sugrađana – naglasila je Cividini.
Naime, svi sadržaji fakulteta će u vrijeme trajanja nastave biti na raspolaganju studentima, a nakon 16 sati moći će ih koristiti brojne čakovečke sportske udruge i klubovi.
Sveučilište u Zagrebu kontinuirano nadograđuje svoje studijske programe prema zahtjevima budućnosti, ulaže u kvalitetu obrazovanja te pri tom traži kvalitetne partnere poput Grada Čakovca, rekao je dekan Učiteljskog fakulteta u Zagrebu Siniša Opić. – Ova suradnja trebala bi biti ogledni primjer i za druge jadnice lokalne i regionalne samouprave, budući da je riječ o još jednom primjeru ulaganja u obrazovanje – zaključio je dekan Opić.
Inače, Učiteljski fakultet odsjek u Čakovcu najstarija je prosvjetna ustanova u Međimurju i danas ima više od 600 studenata iz cijele sjeverozapadne Hrvatske.

loading