Skip to content

Kapaciteti za zbrinjavanje otpada na području Krapinsko-zagorske županije dostupni još maksimalno pet godina

Posted in Vijesti

KRAPINA – Problematika zbrinjavanja otpada Krapinsko-zagorske županije bila je jedna od tema Skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane u ponedjeljak, 23. svibnja 2022. godine, u Krapini. – S obzirom na sva odlagališta na području županije, smatrali smo kako imamo prostora, no procjene su da imamo još svega do pet godina prostora za odlaganje otpada na našem području, rekao je župan Željko Kolar.  Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, neće biti izgrađen iduće godine, kao što je planirano i zbog toga bi se mogli naći u problemu, kad je u pitanju gospodarenje otpadom, dodao je župan Kolar. Na raspisani natječaj za gradnju Regionalnog centra Piškornica pristigle su dvije ponude i to gotovo dvostruko skuplje od predviđenih 370 milijuna kuna, te je natječaj poništen i raspisan novi, a ponude se otvaraju 20. lipnja 2022. godine. – Smatram da bi trebali potpisati ugovor kakva god da bila cijena, jer bi, ako sad ne krenemo u realizaciju projekta, mogli imati probleme u budućnosti, pojasnio je Kolar. Prema ugovoru s Vladom RH i Fondom za zaštitu okoliša, država osigurava 90% sredstava za investiciju, a osnivači, odnosno četiri županije i Općina Koprivnički Ivanec, na čijem se području Centar nalazi, 10%.  – Bez Piškornice morat ćemo ubrzo imati plan B, odnosno pronaći lokaciju, gdje ćemo kroz koju godinu odlagati otpad, zaključio je Kolar.

loading