Skip to content

Karmen Špiranec iz Bruxellesa

Posted in O Radiju Kaj, and Radio Kaj izravno

„Europski javni podaci u modernom novinarstvu“ tema je dvodnevnog usavršavanja i okupljanja novinara, koji sudjeluju u svakodnevnom kreiranju medija, te stručnjaka za podatke Europske unije, a koja se obrađuje u okviru 9. izdanja Winter University u Bruxellesu.

Omogućavajući jednostavan i besplatan pristup podacima Europska unija želi potaknuti inovacije te osloboditi daljnji ekonomski potencijal zemalja članica, a time i cijele Europe. Pritom treba voditi računa o činjenici kako institucije EU-a imaju veliki katalog otvorenih podataka koji pokrivaju različite aspekte uključujući politiku, zakon, transparentnost i financije što je vidljivo putem EU OPEN DATA portala te tako dostupno na korištenje novinarima i široj zajednici budući da se upravo time omogućava daljnji razvoj regija i njihovih komparativnih prednosti, rekao je za Radio Kaj Michael Schneider, predsjednik Europske pučke stranke u Odboru regija.

U radu sudjeluje i novinarka Radija Kaj Karmen Špiranec, čiji su sugovornici u javljanju za Radio Kaj bili Michael Schnider,  predsjednik Europske pučke stranke u Odboru regija i Luc Van dan Brande,  član Europske pučke stranke i savjetnik Jeana-Cleauda Juncera za odnose s građanima.

loading