Skip to content

Prihvaćen Kodeks ponašanja članova Skupštine Zagrebačke županije

Posted in Vijesti

ZAGREB – Izvješća o radu Županijske uprave Zagrebačke županije za ceste za 2021. godinu, Plan rada i poslovanja trgovačkog društva „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije“, županijskog Poduzetničkog centra i Društva Distributivni centar za voće i povrće za 2021. godinu, razmatrali su vijećnici županijske Skupštine na sjednici održanoj u ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, u Zagrebu. Zagrebačka županija do sada je imala Etički kodeks ponašanja te je na sjednici u ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine, prihvaćen novi prijedlog Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine, koji je usklađen sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa i izrađen je temeljem nacrta prijedloga Hrvatske zajednice županija. Isto tako, vijećnici su donijeli odluku o izvršenju županijskog konsolidiranog proračuna za prvih šest mjeseci 2022. godine. Prihodi su ostvareni u gotovo 50-postotnom iznosu od  planiranog, u visini od 723 milijuna kuna dok je rashodovna strana realizirana s 545 milijuna kuna, što je 37,4 posto planiranog. Prihodi izvornog županijskog proračuna su 332,8 milijuna kuna, odnosno 51 posto plana, a rashodi su 172 milijun kuna, odnosno 26 posto planiranog.

loading