Skip to content

Kolegij načelnika i gradonačelnika Međimurske županije i o stanju primarne zdravstvene zaštite

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Stanje primarne zdravstvene zaštite na području Međimurske županije, prezentacija otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u Programu prekogranične suradnje INTERREG Slovenija–Hrvatska 2021.–2027., bile su neke od tema Kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji u srijedu, 12. travnja 2023. godine, u Čakovcu. Kada je riječ o stanju primarne zdravstvene zaštite, prema riječima ravnateljice Doma zdravlja Čakovec Vlatke Pleh, situacija u Međimurju je dobra. Svim liječnicima, koji su ostvarili uvjete za otvaranje privatne prakse, to je i omogućeno od strane Doma zdravlja i osnivača. Zabrinjava činjenica što je trenutno 13 liječnika starijih od 60 godina odnosno pred mirovinom, a takvo pravo već ostvaruju četiri liječnika. – Istodobno, tri liječnice su nam upućene na specijalizaciju, rekla je Pleh i napomenula kako u Međimurju trenutno nedostaju tri liječnika; jedan u palijativnom timu te dva za zamjene u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u Selnici i Svetoj Mariji budući da je jedna liječnica na specijalizaciji, a druga na rodiljinom dopustu. Za razliku od ostatka zemlje, dobra je vijest da svih pet ugovorenih timova ima liječnika pedijatra, a tako je i u djelatnosti zdravstvene zaštite žena koji ima šest timova te potreban broj liječničkog kadra, pri čemu je jedna liječnica na specijalizaciji, istaknula je Pleh ocijenivši situaciju u pogledu primarne zaštite u Međimurju daleko boljom u odnosu na druge županije no takvom da izaziva daljnji oprez. Ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Sandra Polanec Marinović, međimurske načelnike i gradonačelnike je izvijestila o uvjetima otvorenog poziva za dostavu projekata u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska. Radi se o fondu vrijednom 50 milijuna eura iz kojeg se financiraju projekti iz tri prioritetna područja. Jedan se odnosi na zelene projekte i klimatske promijene iz kojeg žurne službe mogu ostvariti sredstva za jačanje svojih spremnosti u borbi s požarima te potencijalnim olujama. Osigurana su i sredstva za zaštitu ugroženih vrsta te ozelenjivanje, rekla je Polanec Marinović i navela kako je jedan od prioriteta jačanje lokalne samouprave kroz digitalizaciju usluga. Osobito zanimljiv je treći prioritet koji se odnosi na turizam i vrijedan je 18 milijuna eura, rekla je Polanec Marinović. Međimurskim gradonačelnicima i načelnicima predstavljene su i inicijative novi europski Bauhaus – Europe direct Čakovec te prava i obveze jedinica lokalne samouprave u svezi ošasne imovine.

loading