Skip to content

Koordinacija komercijalnih radija

Posted in Radio Kaj izravno

Na inicijativu komercijalnih radijskih postaja članica HUP-a – Narodnog radija, Otvorenog radija, Radija Kaj, Antene Zagreb, Radio Dalmacije, Enter Zagreba i Gold FM, u ponedjeljak 13. veljače 2017. godine,  na Svjetski dan radija osnovana je Koordinacija komercijalnih radijskih postaja pri HUP-u. Ciljevi Koordinacije su rad na promociji i daljnjem razvoju radio industrije kao gospodarske grane, posebice kad je riječ o aktivnom sudjelovanju u procesu donošenja ili izmjene relevantnih zakona ali i zaštite komercijalnih uvjeta poslovanja radija.

Glavni direktor HUP-a Davor Majetić kaže kako u Udruzi poslodavaca smatraju da će to biti jedan dobar poticaj i u kvaliteti radio industrije te uslugama koje pruža građanima i tvrtkama ali i kad je riječ o boljoj organizaciji budući da se, kaže, moraju prilagođavati novim uvjetima na tržištu. Od rada koordinacije očekuju nekoliko medijskih efekata.

RADIO INDUSTRIJA

“Prvo je povezivanje radija i radio postaja kvalitetnije s našim članovima, znači s gospodarstvom i poslodavcima gdje mislimo da ima jako puno tema koje se mogu kvalitetno upravo preko radija kao medija prenijeti i građanima i državi i poslodavcima. Drugo je da će se međusobno radijske postaje kroz koordinaciju dogovarati oko zajedničkih interesa i kako se bolje organizirati da budu uspješnije, kvalitetnije i konkurentnije i treće, naravno, kao socijalni partner kroz HUP će i radijske postaje imati prilike direktno sudjelovati u kreiranju zakonske regulative koja definira tu industriju što će omogućiti da utječu da ona bude bolja, kvalitetnija, da se unapređuje, mijenja, s idejom da se radio postaje još bolje razvijaju u Hrvatskoj jer svi smatramo da postoji puno prostora i prilika da to sve skupa bude daleko bolje”, rekao je Majetić.

Koordinacija će zapravo dati “vjetar u leđa” radio industriji, slaže se Majetić koji se nada da će pomoći i radio postajama da bolje razumiju poslodavce, da država s kojom HUP radi kao socijalni partner bolje razumije tu industriju, ali i da se sama industrija na jednom mjestu bolje i kvalitetnije razgovara kako bi se definirale stvari koje su za čitavu industriju bolje. Iako je Koordinaciju osnovalo nekoliko radijskih postaja, glavni direktor HUP-a kaže da će joj se moći pridružiti sve one radio postaja koje to budu željele.

TKO GOD ZELI

“Tko god želi na ovakav način raditi, tko god želi se priključiti, naravno da je dobrodošao i što će biti više radijskih postaja to ćemo imati kvalitetniju koordinaciju, bolje ćemo raditi, imat ćemo više pogleda jer ono što mi u HUP-u razvijamo to je ta kultura dijaloga. Tko god ima neko svoje mišljenje kao doprinos dijalogu je dobrodošao. Jer ako svi imamo isto mišljenje onda je dovoljna samo jedna postaja. Upravo taj broj članova, diverzifikacija, dizat će kvalitetu naše komunikacije i razumijevanja onog što se događa u toj industriji”, zaključio je Majetić.

 

loading