Skip to content

Krapinsko-zagorska županija i ove godine sufinancira nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce

Posted in Vijesti

KRAPINA – Odluku o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica, prema kojoj će Županija sufinancirati troškove nabave radnih bilježnica za učenike svih osnovnih škola na svom području u 50-postotnom iznosu od njihove nabavne cijene donio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Županija će sa svim zagorskim jedinicama lokalne samouprave zaključiti sporazume, temeljem kojih će drugih 50% iznosa troškova nabavne cijene radnih bilježnica za učenike koji polaze osnovnu školu na području pojedine jedinice lokalne samouprave podmiriti upravo ta jedinica lokalne samouprave, priopćili su iz Županije.

loading