Skip to content

Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za Participativni proračun za mlade

Posted in Vijesti

KRAPINA – Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade, po prvi je put, objavila Krapinsko-zagorska županija, a detalji su predstavljeni u petak, 08. travnja 2022. godine, na konferenciji za medije u Krapini. – Krapinsko-zagorska županija prva je županija u Hrvatskoj koja je donijela županijski program djelovanja za mlade još 2006. godine, a s obzirom na činjenicu da u Krapinsko-zagorskoj županiji tek 18% populacije čine mladi, u dobi od 15 do 30 godina, potrebna je pojačana briga za ovu grupu stanovnika, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. Participativni proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja, ali i realiziranja potreba za mlade i putem ovog Javnog poziva nastoji se potaknuti mlade za preuzimanje aktivne uloge u društvu, dodala je Petek. Predsjednik županijskog Savjeta mladih Hrvoje Novak rekao je kako će se na ovaj način povećati demokratičnost proračuna i omogućiti mladima da odlučuju kako žele potrošiti novac, kojeg je Županija za njih osigurala u proračunu te tako poboljšati svoju svakodnevicu. – Relativno smo stara županija i to je jedan od razloga zašto posebnu pažnju treba posvetiti mladima, koje treba dodatno motivirati da sudjeluju u kreiranju programa, naglasio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, uvjeren da će Participativni proračun iznjedriti kvalitetne projekte koji će poboljšati uvjete življenja u Krapinsko-zagorskoj županiji. U sklopu participativnog proračuna za mlade osigurano je 200 tisuća kuna, a do 15. svibnja 2022. godine, svoje projekte mogu prijaviti mladi od 15 do 30 godina, koji imaju prebivalište na području Županije, grupe mladih, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva, ustanove socijalne skrbi, savjeti mladih i jedinice lokalne samouprave.

loading