Skip to content

Krapinsko-zagorska županija priprema set mjera za liječnike opće prakse

Posted in Vijesti

KRAPINA – Krapinsko-zagorska županija za zdravstvo je u 2022. godini izdvojila više od 32 milijuna kuna. Prvenstveno se ulagalo u infrastrukturu i medicinsku opremu, a značajna sredstva ulažu se i u edukaciju zdravstvenih djelatnika te stipendiranje studenata medicine.  Trenutno je 96 liječnika na specijalizaciji i 25 u postupku natječaja za specijalizaciju, a Županija stipendira 32 studenta medicine, čija je mjesečna stipendija 900 kuna. No, s obzirom da je zdravstvena zaštita, pogotovo u ruralnim područjima, sve manje dostupna stanovništvu Krapinsko-zagorska županija priprema set mjera za liječnike opće prakse. Kako je najavljeno, ponudit će se razni način korištenja benefita, poput direktnog dodatka na plaću, subvencioniranja stanovanja, pokrivanja putnih troškova i subvencioniranja kamata na kredite. Taj bi set mjera trebao biti objavljen u travnju, a rebalansom proračuna bit će osigurana sredstva koja će ih pratiti.

loading