Skip to content

Krapinsko-zagorska županija sufinancira rad Javne ustanove Zagorje zeleno

Posted in Vijesti

RADOBOJ – Ugovor o sufinanciranju rada Javne ustanove Zagorje zeleno potpisali su ravnateljica Dijana Hršak i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Krapinsko-zagorska županija dodijelila je Javnoj ustanovi nešto više od 336 tisuća eura za financiranje aktivnosti prema Programu rada i Financijskom planu Ustanove za ovu godinu. Ustanova se u radu vodi načelo da mora biti prva među onima kojima je zadaća i privilegij djelovati u cilju očuvanja bogatstva prirodnih vrijednosti Krapinsko-zagorske županije, rekla je ravnateljica Dijana Hršak. Marljiv rad djelatnika Ustanove pohvalio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji su kroz više stalnih projekata i brojnih akcija značajno pridonijeli unapređenju zaštite i očuvanju zagorske prirode. – Posebno ističem projekt Ptiček u sklopu kojeg 15 godina educiramo mlade čuvare prirode. Želja nam je da, uz ovu obljetnicu, okupimo sve koji su kroz godine dobili diplome Ptičeka kako bismo vidjeli gdje su ti odrasli ljudi sada i da vidimo da li su i kroz svoje odrastanje i u odrasloj dobi nastavili djelovati na tragu ovih edukacija, dodao je Kolar.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska
loading