Skip to content

Kreće izgradnja reciklažnog dvorišta Ivanec

Posted in Vijesti

IVANEC – Ugovor o gradnji reciklažnog dvorišta Ivanec, vrijedan 3,19 milijuna kuna, s predstavnikom izvođača radova, potpisao je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić. Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda EU: bespovratna sredstva iznose 2,52 milijuna kuna, dok se 670 tisuća kuna financira iz proračuna Grada Ivanca. Radovi bi trebali završiti do kraja godine. – Nositelj investicije je Grad Ivanec, a reciklažno dvorište gradit će se na površini od 5.200 metara kvadratnih. Sadašnje privremeno reciklažno dvorište, zamijenit će moderno dvorište s pristupnom prometnicom, raspolagat će sa 49 kontejnera za prihvat neopasnog i opasnog otpada, sve će biti ograđeno, a izgradit će se i objekt za zaposlenike, pojasnio je gradonačelnik Milorad Batinić. Građani će u otvorene kontejnere moći odložiti sve vrste neopasnog otpada, a omogućit će se i predaja posebnih vrsta otpada bez naknade pa će se tako u reciklažno dvorište moći odložiti i posebne kategorije otpada, kao što su jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električni i elektronički otpad, građevinski otpad iz kućanstva te gume i slično.

loading