Skip to content

Ljetno računanje vremena 2018

Posted in Radio Kaj izravno

Na Cvjetnu nedjelju, 25. ožujka 2018. godine,  u dva sata ujutro, započinje ljetno računanje vremena. Kazaljka sata pomiče se jedan sat unaprijed, odnosno vrijeme se s dva sata mijenja na tri sata. S ljetnim računanjem vremena prestaje obaveza paljenja svjetala na vozilima tijekom dana, osim za vozače mopeda i motocikla koji cijele godine moraju voziti s uključenim dnevnim svjetlima. Prelaskom na ljetno vrijeme dolazi i do promjena u obračunu električne energije, pa se struja utrošena od 8 do 22 sata obračunava prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.

loading