Skip to content

Međimurska županija nastavlja sufinancirati rad MURID-a

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Ugovor o sufinanciranju rada MURID-a, vrijedan 40 tisuća eura, što je nešto više nego prijašnjih godina, potpisali su u ponedjeljak, 6. ožujka 2023. godine, ravnateljica MURID-a Silvija Pucko i župan Međimurske županije Matija Posavec. Međimurska županija od samog početka djelovanja podržava rad i aktivnosti MURID-a, a zadnjih osam godina sufinancira i usluge rane intervencije za sve korisnike s područja Međimurja. MURID već godinama pruža stručnu podršku djeci rane dobi, a rad Centra prepoznat je i na nacionalnoj razini te se u mnogim pogledima upravo u Međimurju utire put stvaranju sustava i usluge rane intervencije. – Djelatnici MURID-a tjedno pružaju usluge rane intervencije za oko 150 korisnika s područja Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, daju stručna usmjerenja srodnim udrugama u Hrvatskoj i izvan njenih granica, rekla je ravnateljica MURID- a Silvija Pucko i zahvalila Međimurskoj županiji, koja je potrebu uvođenja ovakve usluge prepoznala još 2016. godine. Zahvaljujući MURID-u, Međimurje je ponovno primjer dobre prakse, osobito jer u cijeloj Hrvatskoj raste potreba za ovakvom vrstom usluge što sada prepoznaje i resorno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koje financira dio usluga, ali je dio ostavljen samoj lokalnoj zajednici i roditeljima. – Pred nama je i izazov zatvaranja financijske konstrukcije izgradnje budućeg Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu koji gradimo u Pribislavcu, za koji je MURID dobio EU sredstva, u iznosu od 15 milijuna kuna, koliko je prvotno procijenjena vrijednost projekta. Zbog situacije na tržištu troškovi su porasli za dodatnih sedam milijuna kuna. To ćemo zatvoriti ili putem kredita MURID-a, uz jamstvo Županije, no još tražimo modele i za dobivanje sredstava s razine države, kako ne bi došla u pitanje provedba ovog ili drugih županijskih projekata, rekao je župan Matija Posavec. Prema projektu, do srpnja 2023. godine trebala bi završiti izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu u Pribislavcu, nakon čega slijedi opremanje i preseljenje MURID-a iz centra Čakovca na novu lokaciju.

loading