Skip to content

Međimurskoj županiji odobreni projekti za pripremu projektne dokumentacije vrijedni gotovo devet milijuna kuna

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Gotovo devet milijuna kuna vrijedni projekti izrade projektno-tehničke dokumentacije odobreni su Međimurskoj županiji na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rečeno je na konferenciji za medije održanoj u petak, 26. kolovoza 2022. godine, u Čakovcu. Projekte, koji su prošli na natječaju i ostvarili sufinanciranje od  više od osam milijuna kuna, predstavili su župan Matija Posavec, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA-e Sandra Polanec Marinović i direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje Ivan Plačko. Odobrena sredstva odnose se na pet kapitalnih projekata, odnosno na izgradnju nove Osnovne škole Nedelišće, projekt uređenja Zelene oaze Čakovec i rekonstrukciju preostala tri objekta u Centru znanja  Međimurske županije, čime će se stvoriti dodatni kapaciteti za potrebe  smještaja poduzetničkih inkubatora te centara kreativnosti i izvrsnosti. Dva projekta odnose se na Županijsku bolnicu Čakovec, a podrazumijevaju izgradnju  novog prostora za medicinsko – citološko- patološko – transfuzijski odjel te rekonstrukciju zgrade Feštetić, koja će biti prenamijenjena u centar palijativne skrbi. Izradu projektno – tehničke dokumentacije Međimurska županija sufinancirat će u iznosu od gotovo milijun kuna. – Ovo je još jedan dokaz dobrog  i predanog rada županijske administracije, rekao je župan Matija Posavec i najavio kako je pred Međimurjem dinamično i izrazito razvojno razdoblje. Naime, osim ovih projekta kreće i nastavak rekonstrukcije Palače Zrinski, za što je ostvareno financiranje u iznosu 26 milijuna kuna, tu je i priprema projektne dokumentacije za dogradnju 15 škola te pet sportskih  dvorana, a slijedi i izgradnja Regionalnog distributivnog centra za voće i povrće.

 

loading