Skip to content

Ministar Darko Horvat u radnom posjetu Varaždinskoj županiji

Posted in Vijesti

VARAŽDIN- Rješavanje pitanja raspolaganja državnom imovinom te bolja prometna povezanost, kroz izgradnju novih i obnovu postojećih prometnih pravaca, bile su teme radnog sastanka koji je danas, 03. kolovoza 2021. godine, s čelnicima Varaždinske županije, održao ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Vladi RH Darko Horvat. U Varaždinu se ministar Horvat, u čijoj su pratnji bili državna tajnica Sanja Bošnjak te Milan Rezo, ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, sastao sa županom Anđelkom Stričakom i njegovim suradnicima. -Fokus sastanka odnosio se na nekoliko predmeta u kojima je potrebno raspolaganje državnom imovinom dati na jedinice lokalne samouprave, a kako brojni projekti, spremni za financiranje kroz novo europsko financijsko razdoblje, ne bi došli u pitanje, rekao je župan Anđelko Stričak. Kao primjer naveo je zemljište uz dvorac Šaulovec, korištenje bivšeg doma Željezničara, projekt Varteks- kvart, obnovu Arboretuma Opeka, a tu je i niz situacija u općinama Sveti Đurđ, Breznički Hum, Maruševec te u gradu Varaždinske Toplice. Od posebne važnosti bilo bi i davanje na korištenje 14 parcela u poduzetničkoj zoni Kneginec, koje su u državnom vlasništvu, a koje bi mogle poslužiti kao lokacija Regionalnog centra civilne zaštite, naglasio je župan Stričak. Ministar Horvat, poseban naglasak je stavio na izgradnju prometnih pravaca i bolju prometnu povezanost ovog dijela zemlje s ostatkom Hrvatske te povezivanje s postojećim međunarodnim koridorima. Tako je čelništvo Varaždinske županije informirao o koracima koji vode ka izgradnji zaobilaznice Nedelišće, za koju je definirana mikrolokacija i slijedi projektiranje, izgradnji mosta odnosno obilaznice Mursko Središće te planovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, Podravske magistrale, koja bi na trasi od granice sa Slovenijom sve do Osijeka prolazila dijelom i kroz Varaždinsku županiju. Zadovoljan sastankom, župan Stričak još je jednom naglasio značaj stvaranja Saveza za sjever čija bi se lista prioriteta odnosila na gradnju brzih cesta.

loading