Skip to content

Na novomarofskom području radovi na uređenju kolnika i sanacija klizišta

Posted in Vijesti

NOVI MAROF – Na novomarofskom području u tijeku su radovi uređenja kolnika i sanacije klizišta, vrijedni 1,4 milijuna eura. – Na području Novog Marofa trenutno imamo niz investicija koje provodi Županijska uprava za ceste. Samo na jednoj cesti imamo ukupno pet klizišta, od kojih su dva sanirana, a za tri klizišta slijedi postupak sanacije. Vrijednost tih sanacija je 710 tisuća eura. Paralelno s time, presvući ćemo dvije ceste novim asfaltnim tepihom i to na relaciji Presečno – Kotari i Bela – Podrute. Vrijednost te investicije je oko 540 tisuća eura. Kada pogledamo samo te investicije koje su financirane iz Fonda solidarnosti, dolazimo do oko 1,25 milijuna eura. Uz to, moramo uzeti u obzir i redovni program ŽUC-a, kojim planiramo u Grani proširiti cestu i izgraditi nogostup, a isto ćemo napraviti i u Završju Podbelskom. Vrijednost tih investicija je dodatnih 150 tisuća eura. Zbrojivši se zajedno na kraju dolazimo do 1,4 milijuna eura odnosno red investicija iznosi više od 10,5 milijuna kuna. Samo ove godine ćemo tako obnoviti ceste i sanirati klizišta kao u prijašnjih sedam godina, rekao je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak prilikom obilaska gradilišta na području Novog Marofa.

loading