Skip to content

Nadzorne kamere na varaždinskim divljim deponijama

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – U cilju sprječavanja stvaranja divljih deponija, na području Varaždina postavljene su prve četiri nadzorne kamere. Po dvije kamere postavljene su na lokacijama u Sajmišnoj ulici i Bombelessovoj cesti. Za postavljanje kamera su odabrane lokacije na kojima je već ranije utvrđeno učestalo ilegalno odbacivanje otpada od strane neodgovornih pojedinaca. Postavljeni uređaji fotografski bilježe svako približavanje lokacijama, a propisno su obilježeni pločama s upozorenjima da je to mjesto pod videonadzorom. Snimke s nadzornih kamera odmah su dostupne Komunalnom redarstvu Varaždin. Također, istaknute su i ploče o zabrani odbacivanja otpada te broj dežurnog redarstva 0994200-200 na koji sami građani mogu dojaviti ukoliko primijete ilegalno odbacivanje otpada. Postavljanjem nadzornih kamera želi se, prije svega, preventivno djelovati na građane te neodgovorne pojedince spriječiti u bacanju otpada na mjestima koja nisu prikladna.

loading