Skip to content

Nagrade „Emil Paravina“ malim borcima za dječja prava

Posted in Vijesti

ZAGREB – Nagrade „Emil Paravina“ za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava dodijeljene su u subotu, 10. prosinca 2022. godine, u okviru Skupštine Saveza Društava naša djeca Hrvatske, u Zagrebu. Ocjenjivačko povjerenstvo djece i odraslih za Nagradu “Emil Paravina” u kategoriji dijete-pojedinac odabralo je Magdalenu Tepuš, učenicu Osnovne škole Side Košutić, iz zagorske Općine Radoboj, za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava u 2022. godini. U kategoriji za skupinu djece dodijeljene su dvije ravnopravne nagrade; članovima Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije i Dječjeg foruma Društva „Naša djeca“ Poreč.

Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje u zajednici, a čiju je dodjelu prošle godine pokrenuo Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, u čast Emila Paravine, pedagoga, humanista i promicatelja dječjih prava, čiji je rad utjecao na dobrobit života tisuća generacija djece i roditelja. Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta, s područja Republike Hrvatske, a ona se dodjeljuje u dvije kategorije: pojedinačno djetetu i skupini djece. – Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava i aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, a ove je godine za Nagradu bilo kandidirano ukupno 160 djece iz svih dijelova Hrvatske, mali borci za prava svojih vršnjaka, koji nastoje mijenjati na bolje zajednice u kojima odrastaju, naglašava predsjednica Saveza DND-a Hrvatske Aida Salihagić Kadić.

loading